Καλέστε μας τώρα στο 210 86 51 701

20 Nov 2017

ΟΑΕΔ: Δύο νέα προγράμματα για 35.000 ανέργους

Δύο μεγάλα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ξεκινούν τις επόμενες μέρες, που θα δημιουργήσουν 35.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών. Οι 10.000 εξ αυτών θα προκύψουν από τα μητρώα το ΟΑΕΔ και οι 5.000 από τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος και αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων την επόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της λεγόμενης «πρώτης πρόσληψης», από επιχειρήσεις και αφορά νέους ηλικίας έως 35 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Στόχος του προγράμματος είναι να προκύψουν έως 20.000 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα τα δύο προγράμματα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, είναι:

Α) Πρόγραμμα 30 – 49 ετών

Είναι το πρώτο πρόγραμμα που εντάσσει δικαιούχους του ΚΕΑ. Θα υπάρχουν 10.000 ωφελούμενοι από το μητρώο του ΟΑΕΔ και 5.000 από το ΚΕΑ.

Αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες μέρες. Το πρόγραμμα σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας, ήταν να ξεκινήσει, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να γίνουν μερικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην προκήρυξη.

Έτσι υπήρξε μια μικρή μετάθεση της έναρξης και αναμένεται η προκήρυξη να βγει στον «αέρα» άμεσα, ώστε στη συνέχει να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων.

Σκοπός του προγράμματος, σύμφωνα με στελέχη του ΟΑΕΔ, είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, μέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Ωφελούμενοι είναι:

1) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών

2) μακροχρόνια άνεργοι

3) δικαιούχοι ΚΕΑ.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το τελευταίο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Διάρκεια – Αμοιβή – Διαδικασία

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και η ημερήσια επιχορήγηση ανά άτομο ανέρχεται σε 15€ για άνεργους εγγεγραμμένους τουλάχιστον 3 μήνες στο Μητρώο, 18€ για μακροχρόνια ανέργους και 22€ για δικαιούχους ΚΕΑ.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το υπάρχον προσωπικό 3 επιπλέον μήνες, χωρίς επιχορήγηση, ενώ οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ δεν υποχρεούνται σε δέσμευση.

Ανάλογα με τους εργαζόμενους ανά επιχείρηση, θα προκύπτει και ο αριθμός των ωφελούμενων. Ειδικότερα ένας ωφελούμενος θα υπάρχει για επιχειρήσεις που έχουν έως τρία άτομα προσωπικό. Δύο ωφελούμενοι για επιχειρήσεις με προσωπικό από τέσσερα έως οκτώ άτομα, τρεις ωφελούμενοι για επιχειρήσεις από 9 – 19 άτομα και πέντε ωφελούμενοι για επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων.

Β) Πρόγραμμα "Πρώτη Πρόσληψη"

Το πρόγραμμα ενισχύει τους νέους επιχειρηματίες έως 35 ετών, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της επιχείρησης, για την πρώτη πρόσληψη εργαζομένου σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης» παρέχει οικονομικά κίνητρα σε αυτοαπασχολούμενους νέους ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για να προσλάβουν ανέργους σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας για 12 ή 18 μήνες, αναλόγως της ηλικίας των προσλαμβανόμενων ανέργων.

Το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιήσουν τόσο αυτοαπασχολούμενοι και ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας ταυτόχρονα με τη δημιουργία νέων θέσεων μισθωτής εργασίας.

Προκηρύσσεται αρχικά για 20.000 θέσεις αλλά θα επεκταθεί όταν και εφόσον εξαντληθούν οι θέσεις, ώστε να παραμένει διαρκώς διαθέσιμο για όσους νέους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.

2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων, άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση επιθυμεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων στο πρόγραμμα, εφόσον προβεί σε πρόσληψη του προσωπικού ταυτόχρονα.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι :

Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 πρέπει:

— Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

— Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος δεν πρέπει να έχουν απασχοληθεί κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους, σε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες συμμετέχουν ή συμμετείχαν οι δικαιούχοι, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως νομικές οντότητες, με ποσοστό συμμετοχής έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται:

· Σε 18 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών.

· Σε 12 μήνες, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται στις επιχειρήσεις για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον το πρόγραμμα δεν προβλέπει δέσμευση των επιχειρήσεων για διατήρηση του προσωπικού μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Ποσό Επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.


Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής, το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος προβαίνει εντός 30 εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή της και εκδίδει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εγκριτική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα που προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.

Η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε πρόσληψη του-ων ατόμου-ων εντός τριάντα 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης, αφού ακολουθήσει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων και αυτοί υποδειχθούν από το ΚΠΑ2 στην επιχείρηση.


Διαδικασία επιλογής ανέργων προς πρόσληψη και υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης και επιλογής υποψηφίων μέσα από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μέσω πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έχουν δηλώσει κατά την υποβληθείσα αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα στην εντολή κενής θέσης. Ο τρόπος αναζήτησης και επιλογής υποψηφίων από τις επιχειρήσεις-εργοδότες θα περιγραφεί αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα διενεργείται – όπως πάντα – από τους Εργασιακούς Συμβούλους των υπηρεσιών (ΚΠΑ2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

A) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση

B) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

 

banner epixiriseon sm

 

banner idioton sm

 

 

Read 481 times
banner-epixirisewn
 
banner-idioton-texnologistiki
 
theste-ena-erwthma
banner-services3-1-70pxl
 
banner-services3-2-70pxl
 
banner-services3-3-70pxl
 
banner-services3-4-70pxl
 
banner-services3-5-70pxl
 
banner-services3-6-70pxl
 
banner-services3-7-70pxl

newsletter3 8

 

 

  1. Η ΑΠΟΨΗ
  2. ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 86 51 701
EMAIL: [email protected]

ΕΔΡΑ: 
Πατησίων 206, 112 56 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 
Μάγερ 32, 104 38 Αθήνα
F: 210 86 49 005

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ:
Καλογρέζας 11, 152 32 Χαλάνδρι
F: 210 68 14 884

JoomShaper
Για να λάβετε προσφορά για την επιχείρησή σας συμπληρώστε:

Τα πεδία που έχουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.
1000 characters left
Όλα τα στοιχεία που μας κοινοποιούνται μέσω της φόρμας «Έχετε επιχείρηση», διαγράφονται εντός 30 ημερών από την λήψη της.